Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2014

hideaway
19:50
5481 666c
Reposted fromMotW MotW viamefir mefir
14:00
0680 52ac
Reposted fromLittleJack LittleJack viajeannee jeannee
hideaway
13:58
3675 2ba0
Reposted fromModeleczka Modeleczka viasweetnothingg sweetnothingg
13:57
0981 fcd1
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaohmarilyn ohmarilyn
hideaway
13:56
- Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić? 
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaburdel burdel
hideaway
13:54
hideaway
13:52
3791 b86e
Reposted fromholymoly holymoly vialulka lulka

June 07 2014

hideaway
19:22

Uczucia są niebezpieczne. Jeśli zaczyna się coś czuć, traci się odporność..
— lovezelkiandnutella moblo
Reposted fromte-quiero te-quiero viamadeliine madeliine
hideaway
19:11
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger, Krótko mówiąc
Reposted fromstopme stopme viapimpmyheart pimpmyheart

June 06 2014

hideaway
20:11
6006 9fa8
hideaway
20:10
0951 c03d
Reposted fromseaoflove seaoflove viajeannee jeannee
hideaway
20:08
I jeśli nawet się kochamy to tylko oddzielnie.
— Dorota Masłowska
Reposted fromwetryagain wetryagain viariseme riseme
20:05
20:04
9971 f4b7
Reposted fromnikkuchan nikkuchan viasweetnothingg sweetnothingg

June 04 2014

hideaway
17:26
Generalnie uważam, że zamiast dziesięciu szalejących za Tobą frajerów lepiej jest mieć jednego, ale normalnego i kochającego faceta
Reposted fromcasas casas viawiks wiks
hideaway
17:24
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne – Blask księżyca
Reposted fromvivre1 vivre1 viawiks wiks
hideaway
17:18
Daj temu spokój. Daj spokój. Niech będzie co ma być.
Reposted fromnicotine nicotine viajeannee jeannee
hideaway
17:15
3683 6b61
o tak :*
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viariseme riseme

June 03 2014

hideaway
19:23
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viawordshurt wordshurt
hideaway
19:23
Mam tylko jedno życie i chcę, żeby coś znaczyło.
Reposted fromswojszlak swojszlak viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl